Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • KOKOA - Korkeakoululaitoksen arkkitehtuurimallikokonaisarkkitehtuurimalli
  • TUTKI - Korkeakoulujen tutkimus ja tutkimushallinto
  • OPI - Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalvelut ja opiskelun tukihallinto

  • VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

...

Osahanke

...

edistää koko korkeakoululaitoksen

...

tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä kanavoimalla korkeakoulujen näkemyksiä osaksi kansallisten toimijoiden työtä. Tämän lisäksi osahanke tukee yksittäisten korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityötä; palvelujen

...

kuvaamista ja tietovarantojen

...

hyödyntämistä.

RAKETTI-KOKOA -osahanke Osahanke edistää korkeakoulujen välisen toiminnan sujuvuutta tukemalla korkeakoulujen omaa kokonaisarkkitehtuurityötä koulutusohjelmilla ja konsultoinnilla. Osahankkeessa valmistuu kohdearkkitehtuuri- ja korkeakoulu kerrallaan koko korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurikuvausOsahanke vasta myös korkeakoulujen tietomallin hallinnoinnista.

Tämän lisäksi osahankkeen tehtävänä on koordinoida muita osahankkeita ja tätä kautta varmistaa, että kansallisessa työssä ei ole päällekkäisyyksiä ja että kaikki korkeakoulujen ja niiden sidosryhmien kannalta tärkeät toiminta-alueet kuvataan yhtenäisellä tavalla.

Tavoitteena on korkeakoulujen toimintatapojen, tietojen ja tietojärjestelmien parempi yhteentoimivuus sekä niiden lisääntyvä yhteistyö tietohallinnon palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä. Uudet järjestelmät, moduulit tai palvelut voidaan suunnitella kokonaisuuteen sopiviksi.

Lisätietoa: KOKOAImage Removed

Image Added

KOKOA-koordinaattori Jussi Auvinen.

Image Removed
Tapani Kella pitämässä esitystä tulosseminaarissa 2012.
(Kuvaajana T:mi Tuukka Troberg.)

Pekka Linna.

TUTKI - Korkeakoulujen tutkimus ja tutkimushallinto

TUTKI-osahanke on korkeakoulujen tutkimusta ja tutkimushallintoa käsittelevä RAKETTI-hankkeen osa. TUTKI-osahanketta ohjaavat tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edustajat korkeakouluista yhdessä muiden keskeisten tahojen kanssa (mm. Suomen Akatemia).osahankkeen tehtävänä on mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen huomioiden korkeakoulujen tarpeiden ohella myös OKM:n tekemä viranomaistiedon keräys sekä tutkimuksen rahoittajien tarpeet.

TUTKI-osahanke vastaa tutkimuksen ja tutkimushallinnon tukipalveluiden käsitteiden yhteismitallisuuden kehittämisestä ja korkeakoulujen sekä muiden toimijoiden kehitysprojektien valmistelun tukemisesta ja seurannasta tutkimuksen ja tutkimushallinnon näkökulmasta.

Lisätietoja: tutki


TUTKI-koordinaattori Hanna-Mari Puuska.

OPI - Korkeakoulujen opetuksen ja opiskelun tuki

OPI-osahanke kehittää ja tukee tukee yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta sekä niitä edistävää yhteistyötä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta edistäviä ratkaisujatukipalveluiden ja hallinnon alueella.

Lisätietoja: OPI


OPI-koordinaattori Paula Merikko.

...