Child pages
 • Pelisaantoryhma

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

RAKETTI-Pelisääntöryhmä

Ryhmä toimi vuoden 2011 aikana. Ryhmän loppuraportti on luettavissa.

Tavoitteet

Ryhmä laati ehdotuksen hankekauden jälkeisiksi korkeakoulujen yhteistoiminnan pelisäännöiksi korkeakoulujen toimintaa tukevissa tietohallinnon kehittämishankkeissa. Ryhmä valmisteli ehdotuksen korkeakoulujen väliseksi sopimukseksi, jossa kuvataan yhteistoiminnan ja palvelutuotannon organisointimallia, sen yhteisiä ja toisaalta korkeakoulukohtaisia osioita ja vaihdantatalouden malleja korkeakoulujen yhteisissä opinto- ja tutkimushallinnon tietohallinnon palveluissa.

Organisaatio

Ryhmän puheenjohtajana toimi Kati Kettunen (HY). Ryhmään oli koottu korkeakoulujen johdon, IT-johdon, opinto- ja tutkimushallinnon johdon edustajia, sekä tulevaan yhteistoimintaympäristöön liittyviä osapuolia kuten kirjastojen, opetushallituksen ja CSC:n edustajat.

Ryhmän kokoonpano

 • Kati Kettunen, HY, puheenjohtaja
 • Liisa Savunen, UNIFI
 • Timo Luopajärvi, ARENE
 • Pekka Kähkipuro, Aalto, yliopiston IT-johto
 • Timo Pirtilä, KyAMK, AMK IT-johto
 • Ilmari Hyvönen, OKM / Antti Mäki, OKM
 • Tove Ahlskog, Hanken, opintohallinto
 • Janne Santala, SAMK, opintohallinto
 • Antti Ylä-Jarkko, OPH
 • Petteri Ikonen, Laurea, tutkimushallinto, AMK TKI-verkoston puheenjohtaja
 • Tanja Grönlund, LTY, tutkimushallinto
 • Mirja Iivonen, yliopistokirjastojen neuvosto
 • Tuija Raaska, CSC
 • Ahti Planman,  yliopistojen IT-johtajien FUCIO-verkosto, asiantuntijana
 • Esko Ala-Peijari, ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkosto, asiantuntijana
 • Lauri Stigell, CSC, sihteeri

Keväällä 2011 sihteerinä toimi Soile Pylsy, CSC.

Dokumentit

Attachments

Muut dokumentit: