Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koordinaatioryhmä muodostuu RAKETTI-hankkeen muiden osahankkeiden toimijoista ja sen puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Ilmari Hyvönen OKM:stä. Ryhmä ohjaa kokonaisarkkitehtuurityötä eri osahankeissa sekä erillisiä kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä aliprojekteja. Koordinaatioryhmä varmistaa, että osahankkeet ovat tietoisia toistensa etenemisestä ja sopivat järkevästä työnjaosta kansallisten rakenteiden kehittämisen osalta. Koordinaatioryhmä seuraa myös kansallista kokonaisarkkitehtuurityötä kuten esim. SADe-hankkeen oppijan palvelukokonaisuutta ja ValtIT:n työtä.

Image Added
Tapani Kella pitämässä esitystä tulosseminaarissa 2012.
(Kuvaajana T:mi Tuukka Troberg.)

Projektit

Korkeakouluissa tehtävää työtä on edistetty kahdella konkreettisella projektilla, käsikirjalla ja pilotilla.

...