Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Kokonaisarkkitehtuurityön tuki

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityötä tukevaa materiaalia.

Ajankohtaista

 

Info
Onko korkeakoulullasi kysymyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä?
Onko teillä koulutustarpeita asian tiimoilta?
Tarvitsetteko tietoa muissa korkeakouluissa tapahtuvan ka-työn tilanteesta?

Ota yhteyttä KOKOA-koordinaattori Pekka Linnaan.
Sähköposti: etunimi.sukunimi at csc piste fi
GSM: 050 381 9532