Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tavoitteena on korkeakoulujen toimintatapojen, tietojen ja tietojärjestelmien parempi yhteentoimivuus sekä niiden lisääntyvä yhteistyö tietohallinnon palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä. Uudet järjestelmät, moduulit tai palvelut voidaan suunnitella kokonaisuuteen sopiviksi.

Lisätietoa: KOKOA

Image Added
KOKOA-koordinaattori Jussi Auvinen.


Tapani Kella pitämässä esitystä tulosseminaarissa 2012.
(Kuvaajana T:mi Tuukka Troberg.)

...