Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Tenttis 1.0 - se alkuperäinen

Alkuperäisen Tenttiksen on kehittänyt Tampereen yliopisto 1990-luvulla. Laajan suosion ja kysynnän vuoksi Tenttis on annettu CSC:n ylläpitoon ja jaettavaksi vuoden 2013 alussa.

Muun muassa alkuperäisen Tenttiksen käyttöohjeet ja käyttökokemukset, Tenttistä käyttävät korkeakoulut sekä Tenttiksen pienkehitystiedot löytyvät tämän osion alta.

Sisältö

Children Display
pageTenttis_1