Child pages
  • Sitnet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korkeakoulujen pyynnöstä CSC on organisoimassa projektia uuden tenttityökalun suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Sähköisen tenttimisen postilistalle sekä rakettiRaketti-Opin asiantuntijalistoilla on tiedusteltu halukkuutta ottaa osaa kehittämiseen ja ilmoittautunielle ilmoittautuneille korkeakouluille ollaan järjesteämässä palaveri 10.3. Tässä palaverissa on tarkoitus luoda edellytyksiä projektin organisoimiselle sekä korkeakouluissa että CSC:llä.