Child pages
  • Sitnet

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sitnet

...

- uuden sähköisen tenttimisen järjestelmän kehitys

Korkeakoulujen pyynnöstä CSC on organisoimassa projektia uuden tenttityökalun suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Sähköisen tenttimisen postilistalle sekä Raketti-Opin asiantuntijalistoilla on tiedusteltu halukkuutta ottaa osaa kehittämiseen ja ilmoittautuneille korkeakouluille ollaan järjesteämässä palaveri 10.3. Tässä palaverissa on tarkoitus luoda edellytyksiä projektin organisoimiselle sekä korkeakouluissa että CSC:lläOrganisointi ja suunnittelu on aloitettu loppukesästä 2013.

Mukana projektin suunnittelussa ovat muun muassa Helsingin yliopisto, Haaga-Helia AMK, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan ja Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoa projektista Sitnetin omalla wiki-alueella.