Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

- Ohjetekstit tentti-wizardiin?

 

Versionhallinta:

https://source.csc.fi/scm/git/Tenttis/Tenttis

Paulin käyttöönottokommentteja Tampereen yliopiston osalta:

On 8.8.2014 10:25, Pauli Borodulin wrote:

> [...]

> Testaus on mennyt hyvin yhtä ongelmaa lukuunottamatta. Tenttiksen konfigurointia on muutettu jonkin verran ja ilmeisesti samassa yhteydessä on kadonnut yksi require_once-kutsu PHP-koodista, minkä takia Tenttis ei toiminut lainkaan, ennen kuin sen laittoi paikoilleen. Ks. liitteen patch 0008-Added-missing-require_once.patch.>

Tämä require_once-kutsu ei ollutkaan hukassa. Konfigurointi menee nykyään niin, että config.php:ssa tehdään Moodlen konfigurointi ja Tenttis-spesifiset asiat on siirretty config_tenttis.php:hen. Eli tuo liitteen patch 0008 on tarpeeton.

 > [...]

 Liitettä ei ole laitettu tähän mukaan koska se osoittautui tarpeettomaksi.

Tenttis 1.1 , kesäkuu 2013

Tenttikseen on tehty kesällä 2013 lukuisia parannuksia ja muutoksia.
Pohjana on käytetty Tampereen yliopiston toimittamaa versiota (Tenttis 1.0).

...