Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Info

Suorat tiedonkeruut -sivusto on siirtynyt Eduuni-alustalle to 6.4.2017. Sivuja päivitetään jatkossa Eduunissa: https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/Suorat+tiedonkeruut

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun käsikirjat sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka korkeakoulujen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön valtakunnallista tiedonkeruuta varten. Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Tälle sivustolle on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden käsikirjoihin liittyviä asiakirjoja, ohjeistuksia ja OKM:n kirjeitä. Ajantasaiset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiedonkeruun käsikirjat löytyvät alla olevista linkeistä. Muu materiaali ja julkaisutiedonkeruuseen liittyvät dokumentit löytyy asiakirjat-osiosta.

Tiedonkeruun käsikirjat

Children Display

 

Info
titleAjankohtaista
  • Vuoden 2016 käsikirjat ovat valmiit ja lukittu.
  • Vuoden 2016 tiedonkeruukäsikirjojen pdf-versiot valmistuneet, linkki alla kohdassa "Asiakirjat"

Asiakirjat

2016


23.12.2016 Yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2016 (PDF).pdf

Tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden tiedonkeruukäsikirja 2016 (PDF)

12.12.2016 Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2016 (PDF).pdf

8.3.2016 Julkaisutiedonkeruun luokkien F ja I määritelmiä_2016.pdf

2015

1.12.   Excel-taulukko / Tutkinnot tutkintotavoite-luokittelulla 2012-2014

25.11.  AMK tiedonkeruun käsikirja 2015 (pdf)

25.11.  Kirje OKM/79/592/2015 / Tiedonkeruukirje AMK 2015

25.11.  Liite AMK / Rekrytointitiedonkeruu

23.11.  Liite AMK / OKM:n ohjauksen alat

10.11.  Liite AMK / Rahoitusmallin määritelmät

24.11.  YO tiedonkeruun käsikirja 2015 (pdf)

24.11.  YO Tiedonkeruun ohjekirje 2015

24.11.  Liite YO / OKM:n ohjauksen alat

24.11.  Liite YO / Rahoitusmallilukujen määritelmät

8.7.     Tutkijan julkaisutiedonkeruuohjeistus EN / Publication data collection instructions for researchers

8.7.     Tutkijan julkaisutiedonkeruuohjeistus SV / Anvisningar till forskare om insamling av publikationsdata

28.4.    Kirje OKM/4/591/2015: Ohje julkaisutiedonkeruusta 2015

28.4.    Julkaisutiedonkeruun 2015 ohjeistus tutkijoille

26.1.    Julkaisutiedonkeruu EN / Ministry of Education and Culture Publication Data Collection Manual 2014

26.1.    Julkaisutiedonkeruu SV / UKM:s publikations handbok år 2014

15.1.    Tiedonkeruukäsikirja AMK 2014 (päivitetty julkaisutyypin D4-kohdalla)


2014

18.11.  Kirje OKM/77/592/2014: Tiedonkeruukirje AMK 2014

14.11.  Kirje OKM/78/592/2014: Tiedonkeruukirje YO 2014

17.11.  Tiedonkeruukäsikirja AMK 2014

13.11.  Tiedonkeruukäsikirja YO 2014

15.9.    Tiedonkeruukäsikirjaluonnos AMK 2014

15.9.    Tiedonkeruukäsikirjaluonnos YO 2014

7.1.      Tiedonkeruukäsikirja AMK 2013


2013

7.11. Kirje OKM/65/592/2013: Tiedonkeruukirje AMK 2013

1.11. Kirje OKM/64/592/2013: Tiedonkeruukirje YO 2013

1.11. VIRTA-kirje korkeakouluille

1.11. Tiedonkeruukäsikirja YO 2013

 

Recently Updated