Child pages
  • lista.edu.fi support

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suurin osa toiminnoista on melkoisen itsestäänselviä, tai selviävät Sympan ohjesivustolta. Vanhalta palvelimelta on siirretty kaikki ylläpito-osoitteet, jolloin ensimmäistä

Sympan listojen ylläpito tapahtuu ylläpitäjän sähköpostiosoitteen perusteella ja kullakin sähköpostiosoitteella on oma salasanansa. Ensimmäistä kertaa sisään logattaessa pitää valita yläruudusta "salasana hukassayläreunasta "Lost password?" ja tilata itselleen uusi salasana olemassaolevaan ylläpito-osoitteeseensa:

 Image Added