Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

NÄITÄ SIVUJA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ

Viimeisin Suomi.fi-palveluväylään liittyvä aineisto on saatavilla täällä: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/

Section
Column
width80%

Kansallinen palveluväylä on tiedonvälityskonsepti, jonka tehtävänä on toimia viestien välitysalustana siihen liittyneiden järjestelmien välillä. Palveluväylä on tiedonvälityskerros, joka tarjoaa vakioidun ja tietoturvallisen tavan sekä julkaista että käyttää erilaisia tietovarantoja ja palveluita. Kansallisen palveluväylän toteutuksessa hyödynnettävän X-Road-ratkaisun kehitysympäristö tarjoaa kaikille mahdollisuuden kokeilla palveluväylää käytännössä. Kansallisen palveluväylän tuotantokäyttö tullaan aloittamaan vuoden 2015 loppupuolella.

Tältä sivustolta löydät:

Palveluväylä on kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman (KaPA) hanke. Lisätietoa väylästä sekä ohjelmasta löytyy valtiovarainministeriön sivulta sekä eSuomi.fi-sivustolta.

Kehitysympäristöä ylläpidetään virka-aikana, noin klo 8.00–16.00. Liittymispyyntöihin pyritään vastaamaan pyyntöä seuraavana arkipäivänä. Mahdolliset kehitysympäristöön liittymistä koskevat kysymykset sekä tukipyynnöt voi lähettää osoitteeseen: palveluvayla(at)palveluvayla.fi.

Sivustosta vastaa Väestörekisterikeskuksen Kansallinen palveluarkkitehtuuri -yksikkö, palveluvayla(at)vrk.fi.

 

 

 

 

Column
width20%
Sivuston sisältö

Page Tree
width35%

Blogi

Lue tuoreimmat kuulumiset.

Haku

Page Tree Search

Linkkejä

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman viestintäkanava : eSuomi.fi

VM: Kansallinen palveluarkkitehtuuri

HARE: Kansallisen palveluväylän arkkitehtuurin suunnitteluhanke