Child pages
  • OKM:n tiedonkeruissa käytettävä tieteenalaluokitus

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tieteenalaluokitusta käytetään OKM:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevissa tilastoissa. Tilastokeskuksen vuonna 2007 käyttöönottamaa tieteenalaluokitusta uudistettiin vuonna 2010 jakamalla luokkia pienempiin ja aikaisempaa tarkoituksenmukaisempiin kokonaisuuksiin. Teteenalaluokitus perustuvat Tieteenalaluokitus perustuu OECD:n T&K-toiminnan tilastoinnin tueksi julkaiseman ns. Frascati oppaan tieteenalojen -Manualin FOS-luokitteluun.

Ks.Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 25.11.2010 tieteenalaluokituksesta ja ohje tutkimustoiminnan sijoittamisesta luokitukseen.

...