Child pages
  • TUHA-verkoston vanha sivusto

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning
titleHUOM!

Sivusto on siirretty Eduuniin ja tietoja päivitetään jatkossa: https://wiki.eduuni.fi/display/csctuha


Section
Column
width55%
Tip
TUHA on laaja-alainen yhteistyöverkosto, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon  alueella toimivat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä.

Navigation Map
tuha-etusivu
tuha-etusivu
wrapAfter3
titleTUHA-verkoston toiminta

Taustaa

Korkeakoulut ovat perustaneet yhteistyöverkoston tutkimuksen tuen ja hallinnon alueelle.

Yhteistyö sai alkunsa RAKETTI-TUTKI -hankkeen  14.1.2014 järjestämässä kick off -tilaisuudessa , johon osallistui yhteensä noin 100 henkilöä yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Tilaisuudessa mm. esiteltiin alueella jo olemassa olevia verkostoja sekä pohdittiin suunnitellun laajemman verkoston agendaa ja organisoitumista. Tilaisuudessa esiteltyjen verkostojen puheenjohtajista sekä muista vapaaehtoisista koottiin laajemman verkoston käynnistämistä varten koordinaatioryhmä, joka on teki yhdessä TUTKI-ohjausryhmän kanssa ehdotuksen TUHA-verkoston perustamisesta.

Verkoston toiminta käynnistettiin tämän jälkeen. Vuosi 2015 oli verkoston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Verkoston toiminnasta

TUHA-verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

TUHA-verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

TUHA-verkoston toimintakertomus vuodelta 2015.

TUHA-verkoston toimintasuunnitelma vuosille 2014-15 .

Muistio tutkimuksen tuen ja hallinnon -verkoston (TUHA) perustamisesta (27.3.2014)

Verkoston rakenne ja alaryhmät:

Image Modified

Roolit ja teema-alueet

Image ModifiedColumn
width45%
Info
titleAjankohtaista

TUHA-verkoston lausunto TATTI-työryhmälle EU:n tietosuoja-asetuksen kansallisesta soveltamisesta

Verkoston seminaari järjestettiin  19.4.2017

Tammikuun uutiskirje ilmestynyt (ks. alla)

Info
titleUutiskirje

TUHA-uutiskirje tammikuu 2017

TUHA-uutiskirje toukokuu 2016

TUHA-uutiskirje tammikuu 2016

TUHA-uutiskirje syyskuu 2015

TUHA-uutiskirje huhtikuu 2015

TUHA-uutiskirje joulukuu 2014

TUHA-uutiskirje syyskuu 2014

Info
titleIlmoittaudu mukaan ryhmien toimintaan!
Jos haluat ilmoittautua ryhmään, ole yhteydessä työryhmän puheenjohtajaan. Jos et ole vielä verkoston jäsen, täytä lisäksi ilmoittautumislomake.


Tip
titleKoordinaatioryhmän puheenjohtaja

Mari Riipinen
mari.riipinen (at) utu.fi

Tip
titleKoordinaatioryhmän sihteeri

Walter Rydman
walter.rydman (at) csc.fi
+358 50 381 8521