Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Osana korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon toteutusta on syntynyt WS-rajapinta, jonka kautta tietovarannon tietoja voi kysellä. Rajapinta ei ole julkinen ja sen käyttöoikeuksia myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö, yhdessä korkeakoulujen kanssa.  Rajapinta palauttaa tiedon järjestettynä CEN\SFS-standardin EUROLMAI-mukaan viranomaiskäyttöön tai korkeakoululle siirrettyjen tietojen tarkistamiseksi tai muuhun käyttöön.

Lisätietoja VIRTA-tietojen hyödyntämisestä:.

Käytännössä rajapinta palauttaa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon XML-määristysten mukaisesti tietoa loppukäyttäjille. Dataa haetaan rajapinnasta yhden henkilön tiedot kerrallaan, tietyt tai kaikki tiedot. Tietoja voi hakea kansallisella oppijanumerolla tai henkilötunnuksella. Kansallinen oppijanumero yksilöi ja yhdistää saman henkilön tiedot kaikkien korkeakoulujen kesken tietovarannossa.

...