Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2014

Tehtyjen kyselyjen (pääkäyttäjät, virkailijat, johtoryhmä) perusteella jakokehityskohteiksi esitetään näitä:

...

Kehityskohteita työstetään määrittelyiksi Joopaksen pääkäyttäjien työpajassa 11.9.2014  Päätös kohteiden edistämisestä tehdään johdon työpajassa 16.9.2014

Kehityskohteiden työmäärä mahtuu nykyisen konosrtiobudjetin puitteissa tehtäväksi.