Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Muutoslogi - Mitä muutoksia alkuperäiseen on CSC:llä tehty

Tenttis 1.2 toukokuu 2014

Opettajan käyttöliittymän integrointi asennuspakettiin sekä bugikorjauksia

* Ulkoasun linkkien liittäminen oikeisiin näkymiin (kaksi neljästä linkistä näytti tyhjää)

* Kommenteilla merkattujen toimintojen toteutus.

* Bugikorjaukset:

- IE-kirjautusmiongelman selvittäminen

- summary_mail.tpl kompilointiongelman korjaus

- csfr token korjattu

* Löydetty pari painiketta mihin ei ole mitään toteutusta: sovittu, että piilotetaan nämä napit tässä vaiheessa

* Saadun Diff tiedosto integrointi

 

Muutoksille on tehty regressiotestausta perus use casejen pohjalta:

- Kirjautuminen eri rooleissa: admin, opettaja, opiskelija

- Opettaja-käyttöliittymän toiminnot

- Tenttiin ilmottautuminen

- Ylläpitonäkymän toimintoja testailtu hajautetusti

Mahdollisia jatkokehitys kohteita:

- “Näytä tentti opiskelijan näkökulmasta” ja “Näytä varauksessa opiskelijalle näytettävät tiedot” - painikkeilla ei ole toiminnallisuutta olemassa

- Virheilmoitukset

- mm. valinnaiset oppimateriaalit jättää laittamatta niin tulee exception 

- Tenttikysymyksiin default-arvot?

- Ohjetekstit tentti-wizardiin?

 

Tenttis 1.1 , kesäkuu 2013

Tenttikseen on tehty kesällä 2013 lukuisia parannuksia ja muutoksia.
Pohjana on käytetty Tampereen yliopiston toimittamaa versiota (Tenttis 1.0).

...