Child pages
  • 2014_05_28_tapaaminen_tietomallin_yleiskuva

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • CSC valmistelee kesän aikana nykyisen tietomallin mukaisen yleiskuvan luokkakaaviona.
  • Otetaan asia esiin Synergian etäkokouksessa 4.6.
  • Mikäli nykyisen mallitoteutuksen mukaisia kaavioryhmittelyjä ja/tai otsikointia halutaan muuttaa, kootaan siihen ryhmä valmistelemaan.
  • Suvi toimittaa Siljalle linkin OKSA-sanastoon.

 

Materiaali

 korkeakoulujen_tietomallin_yleiskuva.pdf