Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Haetaan ticket granting ticket (TGT) (pitkäkestoinen elinikä)
  1. Form-paramseissa CAS-käyttäjätunnus ja salasana (username, password)
  2. Palvelu palauttaa 201 Created ja ST-ticketin url on headereissa "location" arvona
 2. Haetaan service ticket (ST) kutsuttavalle palvelulle (huom, palvelun oma urli) käyttäen TGT:tä
  1. Käytetään TGT:n luonnissa saatua urlia
  2. Form paramseihin tulee "service" -arvo, joka on urli palvelin CAS security checkiin. Esim. https://service.xyz/example-service/j_spring_cas_security_check
  3. (Jos tgt on väärä tai vanhentunut palautuu http status 404. Tällöin TGT on uusittava.)
 3. Kutsutaan palvelua, välitetään service ticket (huom. ensimmäisen pyynnön tulee olla GET) 
  1. Service ticket välitetään urlparametreissä "ticket". 
  2. Service ticket on pyyntökohtainen, ei uudelleen käytettävä. 
  3. Tiketti on lyhytikäinen, kesto on vain 10 sekuntia.
  4. Huom! Muista liittää palvelukutsuihin kutsujan tunniste (Caller-Id).
 4. Logout

...