Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alla ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa raportoimien julkaisujen metatiedot excel-tiedoistoina. Julkaisujen tekijöiden nimet on poistettu. Koodien selitteet ja tietokenttien määritelmät löytyvät OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

Huom. Julkaisut ovat tiedostoissa ilmoittamisvuoden mukaan (esimerkiksi vuoden 2013 tiedostoissa on julkaisuja, joiden julkaisuvuosi on 2012). Julkaisuvuosi on tiedoissa omana sarakkeenaan. 

 

Julkaisut 2011-

...

2015 yhdessä tiedostossa

YO-Yliopistojen julkaisut 2011-2013

Kaikkien organisaatioiden julkaisut

2015

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

Tutkimuslaitosten julkaisut

Korkeakoulujen yhteisjulkaisut

2014

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisjulkaisut

2013

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

...

  Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisjulkaisut

2011

 Yliopistojen julkaisut