Child pages
  • Julkaisutiedonkeruu - korkeakoulujen raportoimat julkaisut

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alla ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa raportoimien julkaisujen metatiedot excel-tiedoistoina. Julkaisujen tekijöiden nimet on poistettu. Koodien selitteet ja tietokenttien määritelmät löytyvät OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

Huom. Julkaisut ovat tiedostoissa ilmoittamisvuoden mukaan (esimerkiksi vuoden 2013 tiedostoissa on julkaisuja, joiden julkaisuvuosi on 2012). Julkaisuvuosi on tiedoissa omana sarakkeenaan. 

 

Julkaisut 2011-

...

2015 yhdessä tiedostossa

Yliopistojen julkaisut 2011-2014

Kaikkien organisaatioiden julkaisut

2015

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

Tutkimuslaitosten julkaisut

Korkeakoulujen yhteisjulkaisut

2014

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisjulkaisut

2013

Yliopistojen julkaisut

...