Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleAjankohtaista
  1. Seuraava kokous on tiistaina 29.8.2017 kello 9–12, opetus- ja kulttuuriministeriössä (nh. Kalevala, Meritullinkatu 10): asialista
  2. Edellinen kokous 31.5.2017: muistio
  3. Ohjausryhmän toimikautta on jatkettu vuoden 2017 loppuun saakka (OKM072:00/2014); Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-ohjausyhteistyö vuonna 2017 (ka.csc.fi)

...

Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
Jaana Backman, tutkimuspalvelupäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
Jukka Ivonen, tietohallintopäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Eija Lantta, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu
Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
Eva Maria Raudasoja, johtaja, Oulun yliopisto
Ilkka Siissalo, tietohallintojohtaja, Helsingin yliopisto
Mika Silander, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
Stina Westman, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

...