Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä ohjaa ja seuraa korkeakoulujen ICT-palveluiden tavoitearkkitehtuurin luomista ja ylläpitoa; käy keskustelua ja tekee esityksiä CSC:ltä korkeakouluille ostetuista palveluista; toimii korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä; seuraa, ennakoi ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaikutuksiin yhdessä OKM:n kanssa; ja OKM:n niin päättäessä hoitaa myös muita tehtäviä.

...