Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opetus- ja kulttuuriministeriön suorat tiedonkeruut

Info

Suorat tiedonkeruut -sivusto siirtyy Eduuni-alustalle to 6.4.2017 klo 9-12. Tällöin sivustoa ei voi muokata. Sivuja päivitetään jatkossa Eduunissa (linkki tulossa myöhemmin).

Section

"Suorat tiedonkeruut" viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin. CSC:n ylläpitämän KOTA-järjestelmän kautta kerätään mm. julkaisutietoja, taloustietoja, henkilöstön liikkuvuustietoja ja opiskelijatietoja. Osa tiedoista kerätään korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa, yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa ja suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. OKM:n tiedonkeruut korkeakouluilta perustuvat syksyllä korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruun määritykset sisältävä tiedonkeruun käsikirja. Korkeakoulut toimittavat edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot keväällä.

 

Navigation Map
suorat_etusivu
suorat_etusivu
cellWidth190
wrapAfter2
cellHeight45
titleTärkeimmät Wiki-sisällöt / Suorat tiedonkeruut

Navigation Map
virrat
virrat
cellWidth190
wrapAfter2
cellHeight45
titleVIRTA-palvelut

Column
width50%

 

 


Info
titleAjankohtaista

 

Tip
titleYhteystiedot

Käsikirjojen sisältö:
Ylitarkastaja (YO-käsikirja) Jukka Haapamäki, 0295 3 30088, etunimi.sukunimi (ät) minedu.fi
Ylitarkastaja (AMK-käsikirja) Kaisu-Maria Piiroinen, 0295 3 30359, etunimi.sukunimi (ät) minedu.fi

Käsikirjojen tekninen toteutus:
Projektipäällikkö (julkaisutiedot) Hanna-Mari Puuska, 050 381 8568, etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

 

 

 

 

 

Section

Recently Updated
showProfilePictrue
width50%