Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width35%
Kokoonpano
 • Anssi Neuvonen, VTT (puheenjohtaja)
 • Jukka Englund, Helsingin yliopisto
 • Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Elise Johansson, Turun yliopisto
 • Aila Louhelainen, Oulun yliopisto
 • Ulla Mäkeläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Anu Nuutinen, Suomen Akatemia
 • Hanna-Mari Puuska, CSC (sihteeri)
 • Tuija Sonkkila, Aalto-yliopisto
 • Sirpa Thessler, LYNET
 • Antti Tuomi-Nikula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto (asiantuntijana)
Kokoukset

 

Column
width65%
Info
titleTyöryhmän loppuraportti

Loppuraportti on hyväksytty ATTstrategiaryhmässä 10.6.2015 ja julkaistaan myöhemmin avointiede.fi-sivustolla.

Info
titleEsittelymateriaaleja