Child pages
  • Julkaisutiedonkeruu - korkeakoulujen raportoimat julkaisut

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huom. Julkaisut ovat tiedostoissa ilmoittamisvuoden mukaan (esimerkiksi vuoden 2013 tiedostoissa on julkaisuja, joiden julkaisuvuosi on 2012). Julkaisuvuosi on tiedoissa omana sarakkeenaan. 

Julkaisut 2011 - 2013 yhdessä tiedostossa

YO-julkaisut 2011 - 2013 

 

2013

Yliopistojen julkaisut

Ammattikorkeakoulujen julkaisut

...