Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kevyt tilannekatsaus mitä muualla tapahtuu:

 • Eudat
  • Selvitetään lisää tammikuun alussa Selvitetään Eudat II yhteensopivuutta (B2Share jne.)  
 • OpenAire
  • Tutkimusaineistojen tietomalli (DataCite pohjautuva tietomalli)
  • Zenodo ja vastaavien palveluiden suhde kansallisiin (IDA/Etsin) ja muihin kansainvälisiin palveluihin (B2Share).
 • EuroCRIS
  • Tutkimusaineistot CERIF mallissa
 • Joinup
  • ADMS, DCAT
    

Tuotokset:

 • Kansainväliset referenssit ATT-tiekarttaan ja tutkijan käsikirjaan. Viittaukset ja lähteet.
 • Yhteiset linjaukset käytettävistä standardeista.

...