Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Käsiteltäviä aiheita Minimimetatietomallin laajentamiseen

 • Aineistojen versiointi
  • muutettu >> erikseen aineiston tunniste ja aineiston versiotunniste
 • Käyttöehtojen metatiedot
  • ei käsitellä
 • Tutkimusaineistojen linkittäminen hanke ja julkaisurekistereihin sekä datanhallintasuunnitelmiin

...

 • Reference (referencing, isReferencedBy: katso http://www.dlib.org/dlib/january11/starr/01starr.html)
  • Viittaukset ja riippuvuudet julkaisuihin ja muihin resursseihin
  • muutettu >> mahdollista viitata toiseen aineistoon
 • Citation (DCMI citation)
  • Suositeltu viittaustapa
  • lisätty
 • Jakelijan monitulkintaisuus: Minimimetatietomallissa sanotaan, että metatiedon katalogiin lisännyt henkilö on automaattisesti jakelija, toisaalta jakelija määritellään tiettyyn rooliin, jota em. ei välttämättä ole.
  • kesken

Oikeuksien hallinnan -työryhmä:

 • Agent-roolit: tekijät, omistajat, oikeuksien haltijat, jakelijat
 • rajoitukset (esim. salassapito määräaikoineen)

 

Tuotokset:

Tutkimusaineistojen tietomalli

...