Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

<Esittely - Tiedotteet - Kalenteri - Linkit>

Section
Column
width77%

Tervetuloa Avoinyliopisto.fi wikiin

Avoinyliopisto.fi on valtakunnallinen kansalaisille suunnattu avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu. Se kokoaa yhteen kaiken opetustiedon, antaa perustiedon toiminnasta ja ohjaa tarkempien tietolähteiden luokse. Avoinyliopisto.fi-palvelun opetustietokannassa on koko Suomen avoin yliopisto-opetus.

Tällä wiki-alustalla on tietoa Avoinyliopisto.fi :n palvelukonsortiosta sekä materiaalia yliopistojen yhdyshenkilöille ja päivittäjille.

...

Tietoa on siirretty wikiin TYT Moodlesta sekä Avoinyliopisto.fi -sivustolta.

Column
width

...

3%

...

 

...

width5%
Column
width20%

Hyödyllisiä linkkejä

...

Ylläpitäjän tiedotteet

Section
Column
width

...

20%

Column
width

...

3%

...

 

...

Column
Page Tree
width77%
Blog Posts
max5
spacesAVO
time3000h
sortcreation
reversetrue
contenttitles

 

...

Recently Updated
max8