Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Avoinyliopisto.fi -palvelukonsortio

Avoinyliopisto.fi on tietojärjestelmäpalvelu, jonka takana on 15:sta yliopiston yhteinen palvelukonsortio. Konsortio aloitti toimintansa 1.1.2011. Palvelusopimuksessa ovat mukana seuraavat yliopistot:

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Sibelius-Akatemia
 • Svenska Handelshögskolan
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Teatterikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Åbo Akademi

Palvelua ohjaa ja valvoo johtoryhmä, johon kuuluu yksi varsinainen asiantuntijajäsen jokaisesta konsortion jäsenyliopistoista.

Palvelukonsortion tehtävänä on turvata tietojärjestelmäpalvelun saatavuus niille avoimille yliopistoille, jotka järjestelmää tarvitsevat. Konsortiosopimusosapuolet ovat tehneet palvelusopimuksen tietojärjestelmäpalveluiden hankinnasta CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen kanssa.

Konsortiosopimukset ovat luettavissa pdf-muodossa kohdassa Aineistot > Sopimukset.


Mitä olikaan ennen palvelukonsortiota? Perehdy Avoinyliopisto.fi -palvelun historiaan.


Navigaatio:

Page Tree
rootPalvelukonsortio
Johtoryhmän kokousaineistot