Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opitaan virheistä, korjataan ja kehitetään yhdessä palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi.

 Image Removed                       

  Image Added                     

Kirjoittaja toimii Väestörekisterikeskuksen Palveluarkkitehtuuri -yksikössä  hankepäällikkönä.

...