Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning
titleHUOM!

VIRTA-julkaisutietopalvelun sivusto on siirretty Eduuni-alustalle. Sivustoa päivitetään jatkossa osoitteessa:  https://wiki.eduuni.fi/display/cscvirtajtp/VIRTA-julkaisutietopalvelu

Section
Column
width60%

VIRTA-julkaisutietopalvelu sisältää tiedot noin 200 000 Suomessa tuotetusta tutkimusjulkaisusta.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista ja tarjoaa näin yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta. Palveluun koottavat julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa.

VIRTA-julkaisutietopalvelu otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa, ja tietoja hyödynnettiin maaliskuussa 2016 OKM:n julkaisutiedonkeruussa. Kaikki julkaisutiedonkeruuseen osallistuvat organisaatiot raportoivat julkaisunsa VIRTAan keväästä 2017 alkaen. Julkaisutietojen poiminta VIRTA-julkaisutietopalvelu otetaan käyttöön Suomen Akatemian hankeraportoinnissa huhtikuussa 2017.

Section
Column
width33%

Navigation Map
virta-julkaisu-infoa
virta-julkaisu-infoa
cellWidth170
wrapAfter1
cellHeight40
titleKatso lisää

Column
width33%

Navigation Map
jtp-oikopolut
jtp-oikopolut
cellWidth170
wrapAfter1
cellHeight40
titleOikopolkuja

Column
width33%

Navigation Map
euvirta
euvirta
cellWidth140px
titleEuropean VIRTA pilot

 

 

 

 

Column
width40%
Info
titleAjankohtaista

Suomen Akatemian uudistettu raporttilomake, jossa toimintona myös VIRTA-poiminta, on nyt käytössä Akatemian asiointipalvelussa (ks. tietojen hyödyntäminen)

Kota-seminaari 22.-23.8.2017 Jyväskylässä

 Seuraava VIRTA-julkaisutietopalvelun yhteyshenkilökokous pe 15.9.2017 klo 13-14.30

Tiedonkeruun käsikirja 2017 valmisteilla uudessa sijannissa Eduunissa

Julkaisutiedonkeruun 2016 aikataulu ja ohjeita

Tip

VIRTA-julkaisutietopalvelulla on kaksi sähköpostilistaa

virta-julkaisut@postit.csc.fi on CSC:n kehitystiimin osoite, johon voi lähettää kysymyksiä, ilmoituksia ongelmista, jne.

virta-julkaisut-yhteyshenkilot@postit.csc.fi -sähköpostilista toimii tietoja tuottavien organisaatioiden VIRTA-yhteyshenkilöiden yhteisenä tiedotuskanavana.

Liity sähköpostilistalle täältä.