Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Julkaisukanavatietokanta sisältää metatietoja Julkaisufoorumin arvioimista julkaisukanavista (lehdet, sarjat, konferenssit, kirjakustantajat). Tietokannan sisällöstä vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi ja tietokantaa ylläpitää CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Julkaisukanavatietokantaa kehitetään CSC:llä osana VIRTA-julkaisutietopalvelun kehittämisprojektia. Tavoitteena on, että tietokanta olisi mahdollisimman hyvin tutkimusorganisaatioiden hyödynnettävissä sekä integroitavissa VIRTA-julkaisutietopalveluun.

Vuoden 2015 aikana

  • Toteutetaan rajapinta, jonka kautta tutkimusorganisaatiot voivat hyödyntää tietokantaa omassa tutkimustietojärjestelmässään
  • Pyritään laajentamaan sisältöä siten, että julkaisukanavatietokanta hyödyttäisi tutkimusorganisaatioiden julkaisutiedonkeruuta mahdollisimman hyvin

Section
Column
width60%

Suunnitteilla olevan rajapinnan kautta tutkimusorganisaatioiden on mahdollista lukea omaan järjestelmäänsä julkaisukanavatietokannan nykyinen tietosisältö:

FIELDDESCRIPTION
Jufo_IDUnique channel identifier
LevelCurrent level
NameName
AbbreviationConference abbreviation
Other_TitleOther language title or form
Title_DetailsComments on the title
ISSNLISSNL
ISSN1ISSN-print
ISSN2ISSN-online
ISBNISBN-codes
ContinuesJufo_ID of the predecessor
Continued_byJufo_ID of the successor
TypeJournal/series, Conference, or Book publisher
FieldNot used
SubfieldNot used
WebsiteWWW-link
CountryPublishing country
PublisherPublisher (and society)
LanguagePublishing languages
Year_StartStart year
Year_EndEnd year
ActiveActive if no end year, Inactive if end year
Norway_Level 
Denmark_Level 
SJR_SJR 
SNIP 
IPP 
DOAJ_Index1 indicates channels indexed in DOAJ
Sherpa_Romeo_CodeGreen, Blue, Yellow, White
CreatedAtDate of creation of Jufo_ID
ModifiedAtDate of latest modification Jufo_ID
Active_Binary1 indicates included, 0 excluded channels (e.g. duplicates)
Predator1 indicates channels included in Beall's list
Jufo_20122012 level
Jufo_20132013 level
Jufo_20142014 level
Jufo_20152015 level
FieldsCodes for ERIH, Norwegian, Danish, WOS, Sopus, and MinEdu -fields
Scientific1 Indicates scientific publications channel
Professional1 indicates professional publication channel
General1 indicates genera public publication channel
Column
width40%
Tip
Rajapinnan toteuttamista varten organisaatioilta toivotaan kommentteja organisaatioiden kannalta tarpeellisista tiedoista sekä kehittämiskohteista: virta-julkaisut (at) postit.csc.fi .