Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Etsimeen on pedattu paikka (käyttyliittymä mielessä) >> odottaa sisältöä
 • tarvitaan vielä taustakoneisto, joka osaa laajentaa skeemaa
 • sisällöt >> tietomallityöryhmän tehtävä
  • tehdään rinnan yleistä ja spefisiä >> pitää tarkastella overlap >> tieteenalakohtaiset kentät laajentavat geneeristä
  • laaditaan hallintamalli uusien kenttien lisäämiselle
  • aloitustilanteessa tarvitaan mahdollisimman kypsä yleinen malli, ja muutamia tieteenalakohtaisia
  • arvio kuinka paljon eri kenttiä?
   • biopankit (lääketiede) >> MIABIS
   • ympäristötieteet >> INSPIRE
   • CLARIN
   • DDI
   • (hydro >> (SMEAR ei käytä mitään yleistä; GMT formaatti))
   • biodiversiteetti >> GEMINI, NBN, ISO 191115
   • ELIXIR?
 • aineistokohtaiset metatiedot?
  • rekisteritiedon metatiedot? >> muuttujatiedoista
  • rajaako ulos luonnontieteellisen havaintodatan?
  • Suvi kysyy marilta lisätietoja ja materiaalit

Kokous 14.4.

Kokous 24.4.