Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

XML-tiedostot pohjautuvat OKM:n julkaisutiedonkeruun määrityksiin ja niihin liittyviin tarpeisiin, erityisesti  julkaisutiedonkeruun ohjeistukseenohjeistukseen. Lisätietoja tiedonkeruusta löytyy muun muassa OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

Skeematiedostot

Versio: 1.13
Julkaisupäivämäärä: 31.03.2015
Päivityspäivämäärä: 01.12.2016
 

...