Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kuvassa ylläoleviin yhdeksään kokonaisuuteen sisältyvät palvelut on jaettu tutkimuksen pääprosessin kuuteen eri päävaiheeseen. Päävaiheisiin liittyvät kokonaisuudet on merkitty eri väreillä, jolloin havaitaan heti ettei jokaisen kokonaisuuden palveluita tarvita kaikissa päävaiheissa. Numerot viittaavat ATT:n viitearkkitehtuurin lukuihin 5.1.3-5.1.8, joissa päävaiheiden sisältö on kuvattu. Lisäksi neljä kokonaisuutta (merkitty tähdellä) ovat sellaisia, joiden prosesseista suurin osa ei  kytkeydy mihinkään päävaiheeseen. Ne ylläpitävät tutkimuksen mahdollistavaa ympäristöä ja organisaatiota sekä vaikuttavat esimerkiksi tutkimuksen strategioihin.

...