Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
title

YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu 
Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.Tämä on vanha käsikirja.
Lukitusta käsikirjasta luodaan pdf-dokumentti jokaiselle vuosiversiolle erikseen. Pdf on löydettävissä pääsivulta.

 

 

OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2015

...

 

Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2015 kerättäviä tietoja. Vuodelta 2016 kerättäviin tietoihin tulee seuraavia sisällöllisiä muutoksia. Sisällöllisten muutosten lisäksi tiedonkeruun ohjeistusta saatetaan tarkentaa ja kehittää 2016 tiedonkeruun osalta.

 1. Tiedonkeruissa siirrytään käyttämään koulutusala 1995 -luokituksen sijasta OKM:n ohjauksen ala -luokittelua. Luokitus otetaan käyttöön kaikissa tiedonkeruissa joissa aiemmin on käytetty koulutusala 1995 -luokitusta.
  1. Henkilöstötiedonkeruun ja julkaisutiedonkeruun osalta OKM:n ohjauksen ala -luokitus johdetaan 2016 tiedoista lähtien vastuualue / organisaation alayksikkötiedosta. Ohjauksen ala -tietoa ei lisätä henkilön eikö julkaisun tietoihin, vaan tiedonkeruun yhteydessä toimitetaan vuosittain listaus yliopiston vastuualueista / organisaation alayksiköistä ja näihin liittyvistä ohjauksen aloista (maks 6 ohjauksen alaa).
 2.  Henkilöstötiedonkeruuseen lisätään ORCID id vapaaehtoisena kenttänä.
 3. Opintopistetiedonkeruussa opintopisteet tilastoidaan suorituspäivän mukaan tai hyväksiluetun opintosuorituksen tapauksessa hyväksilukemispäivän mukaan. Muutoksen myötä ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluetut opintopisteet voidaan vuodesta 2016 lähtien tilastoida samassa tahdissa muiden opintopisteiden kanssa.

 4. Julkaisutiedonkeruseen tulee seuraavia muutoksia. Julkaisutiedonkeruun muutokset on lisäksi esitetty marraskuussa julkaistavassa julkaisutiedonkeruun tutkijan ohjeistuksessa. Julkaisutiedonkeruun tiedonkeruumuoto muuttuu xml-muotoiseksi ja tiedot kerätään Virta-julkaisutietopalvelun kautta (VIRTA-julkaisutietopalvelu (siirretty)).

  1. Vapaaehtoisia uusia kenttiä: Avainsanat (vapaaehtoinen jo 2015 tietojen keruussa), ORCID ja hankenumero

  2. Poistetaan kansallinen yhteisjulkaisu -kentät, näiden tilalla kenttä ”yhteisjulkaisu yrityksen kanssa”.

  3. Kustantajan nimi kenttä pakollinen julkaisutyypeille A3, C1 ja C2.

  4. Julkaisun avoimuus merkitään uusilla kentillä ”Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu”, ”Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu”, ” Ei vastausta”. Lisäksi erillinen kenttä julkaisun rinnakkaistallentamisesta. Nämä kentät korvaavat nykyisen avoin saatavuus -kentän.

 5. Opetus- ja kulttuuministeriö tulee lisäämään uuden tiedonkeruun henkilöstön rekrytoinnista. Rekrytointitiedonkeruu toteutetaan kahdessa vaiheessa, vuodesta 2016 lähtien kerätään tiedot avoinna olleista paikoista ja hakijoiden määristä. Vuodesta 2017 lähtien kerätään tarkempia tietoja valittujen henkilöiden taustoista.

 

...