Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

3. Tiedonkeruut

Table of Contents

Info
titleKäsikirjan status

YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittuTämä on vanha käsikirja.

3.1. Yliopistojen henkilöstötiedonkeruu

3.2. Opintopistetiedonkeruu

3.3. Julkaisutiedonkeruu

3.4. Toimipistetiedonkeruu

3.5. Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu

3.6. Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina

3.7. Opettaja- ja tutkijavierailut

3.8. Tilatiedonkeruu

3.9. Harjoittelukoulut

3.10. Taloustiedonkeruu