Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

4. Luokitukset

Table of Contents

Info
titleSivun Käsikirjan status

KehitteilläTämä on vanha käsikirja.

4.1. Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

4.2. Koulutusalaluokittelu 1995

4.3. Koulutusalaluokittelu 2002

4.4. Tieteenalaluokitus

4.5. Julkaisutyypit

4.6. Henkilötyövuoden laskenta