Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

4. Luokitukset

Table of Contents

Info
titleKäsikirjan status

YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittuTämä on vanha käsikirja.

4.1. Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

4.2. Koulutusalaluokittelu 1995

4.3. Koulutusalaluokittelu 2002

4.4. Tieteenalaluokitus

4.5. Julkaisutyypit

4.6. Henkilötyövuoden laskenta