Child pages
  • Julkaisutiedonkeruu - korkeakoulujen raportoimat julkaisut

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huom. Julkaisut ovat tiedostoissa ilmoittamisvuoden mukaan (esimerkiksi vuoden 2013 tiedostoissa on julkaisuja, joiden julkaisuvuosi on 2012). Julkaisuvuosi on tiedoissa omana sarakkeenaan. 

Julkaisut 2011 -

...

2014 yhdessä tiedostossa

YO-Yliopistojen julkaisut _ 2011-20132014

2014

Yliopistojen julkaisut

...