Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

4. Luokitukset

Table of Contents

Info
titleSivun status

Kehitteillä

4.1. Tilastokeskuksen oppilaitostunnus

4.2. Koulutusalaluokittelu 1995

4.3. Koulutusalaluokittelu 2002

4.4. Tieteenalaluokitus

4.5. Julkaisutyypit

4.6. Henkilötyövuoden laskenta