Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat olleet hyödynnettävissä kansallisen palveluväylän kautta elokuusta 2016 alkaen. Kansalliseen palveluväylään toteutetun integraation tavoitteena on ollut avata tietovarantoa laajemmalle käyttäjäkunnalle ja tukea tietojen uudelleenkäyttöä niin julkisissa kuin yksityisissä sähköisissä palveluissa.Ks. lisätietoja.

Huom! Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän päätöksen (24.10.2018) mukaisesti  muiden kuin viranomaistoimijoiden suoria VIRTA-integraatioita ei  jatkossa enää kehitetä, vaan ne ohjataan hyödyntämään opetushallituksen ylläpitämää opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelua (KOSKI-palvelussa). Uudet viranomaistietotarpeet toteutetaan ensisijaisesti opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta, ellei viranomaisen tietotarpeesta muuta johdu.

Tietovarannon tiedot

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista ja kansainvälistä liikkuvuusjaksoista. Opintosuoritustiedot ovat saatavissa tietovarannosta sekä tutkintoon johtavasta että tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Muu tietosisältö ei ole tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien osalta täysin kattava. Lisätietoa tietovarannon tiedoista löytyy täältä: Tietovarannon tiedot.

...