Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleAjankohtaista

Työkalun versio 1.2.0 2 julkaistu 0912.03.2017 (ks. alla)

Käyttöohjeet

 

...

Työkalua ylläpidetään jatkossa niin kauan kuin sille on tarvetta. Alla julkaistu versio 1.2.0 2 tarkistaa tiedot 2015, 2016 ja 2016 2017 vuoden julkaisutiedonkeruumääritysten mukaisesti. Käytä kyseisen vuoden csv-mallitiedostoa.

...