Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

# curl  -k -i -H "Accept: application/json" https://virta-jtp.csc.fi/api/julkaisut/haku?lehdenNimi=Suomen%20L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rilehti&organisaatioTunnus=01901


Haettavien julkaisujen rajaaminen julkaisutyypin perusteelle. Muut hakuehdot: Lehti: ”Suomen Lääkärilehti” ja Organisaatio on 01901

# curl  -k -i -H "Accept: application/json" https://virta-jtp.csc.fi/api/julkaisut/haku?lehdenNimi=Suomen%20L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rilehti&julkaisuTyyppi=A1

# curl  -k -i -H "Accept: application/json" https://virta-jtp.csc.fi/api/julkaisut/haku?julkaisuVuosi=2014&organisaatioTunnus=01901

Yksittäisen julkaisun tietojen hakeminen

...

# curl -k -i -H "Accept: application/xml" https://virta-jtp.csc.fi/api/julkaisut/xml/000051414

# curl -k -i -H "Accept: application/json" https://virta-jtp.csc.fi/api/julkaisut/000051414


Rajoitetun pääsyn rajapinnat

...