Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Tässä osiossa kuvataan koulutustarjonnan toimintoihin liittyviä toimenpiteitä perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakuun sekä erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hakuun liittyen. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä virkailija@opintopolku.fi tai soittamalla hakuneuvontaan 0295331010.

Kopioitujen tarjontatietojen päivitys

Opetushallituksen luotua haun ja kopioitua koulutustarjonnan, koulutuksen järjestäjän tulee käydä tarkistamassa ja päivittämässä koulutusten ja hakukohteiden tiedot.

1. Hae oman oppilaitoksesi koulutustarjonta
Expand
titleOrganisaation koulutusten ja hakukohteiden hakeminen
Info
iconfalse

”Koulutustarjonta” >> "Koulutusten ja hakukohteiden ylläpito" -näytöllä näkyy oletuksena sen organisaation tiedot, johon sinulla on käyttöoikeudet. Näytön vasemmassa palstassa (1.) on näkyvissä organisaatiohierarkia, josta voit valita haluamasi organisaation. Voit valita organisaation joko painamalla organisaation nimeä, jolloin näytön oikean palstan hakutuloslistauksessa näkyy valittu organisaatio ja sen mahdolliset alaorganisaatiot, tai valitsemalla suoraan vasemmasta palstasta organisaation oikean tason.

Organisaatiohakua voi tarkentaa kirjoittamalla vasemmalla olevaan hakukenttään (2.) organisaation nimen tai sen osan, Y-tunnuksen tai oppilaitoksen viisinumeroisen Tilastokeskuksen koodin ja painamalla Hae-painiketta. Hakua voi rajata myös organisaatiotyypillä ja oppilaitostyypillä. Haun voi kohdentaa voimassa olevien organisaatioiden lisäksi myös lakkautettuihin ja tulevaisuudessa perustettaviin organisaatioihin aktivoimalla valinnan "Näytä myös lakkautetut" tai "Näytä myös suunnitellut" -ruutuun. Hakuehdot tyhjennetään "Tyhjennä"-painikkeella. Valittu organisaatio näytetään myös näkymän yläosassa. Jos haluat palata alkutilanteeseen omien käyttöoikeuksien mukaiseen organisaatiovalintaan, paina "Poista organisaatiovalinta" -linkkiä.

Koulutuksia ja hakukohteita voi valitussa organisaatiossa hakea näkymän yläosassa kirjoittamalla hakukenttään (3.) koulutuksen tai hakukohteen nimen, tai sen osan, ja painamalla "Hae"-painiketta. "Tila", "koulutuksen alkamisvuosi" ja "koulutuksen alkamiskausi" -valinnoilla voit rajata hakujoukkoa. Paina "Hae"-painiketta hakuehdon valitsemisen jälkeen. Hakuehdot voit tyhjentää painamalla "Tyhjennä"-painiketta.

Hakutulokset jaetaan välilehdille Koulutukset (4.) ja Hakukohteet (5). Numero välilehden nimessä kertoo, kuinka monta osumaa hakutuloksia löytyi. Näkymän tulokset näytetään organisaatiorakenteen mukaisessa järjestyksessä.

Hakutuloksissa näytetään valittuihin hakuehtoihin sopivat organisaatiot hierarkiana. Näpäyttämällä organisaation nimen vasemmalla puolella olevaa kolmiota (6.) ohjelma avaa listan siihen tallennetuista koulutuksista tai hakukohteista. Koulutusten ja hakukohteiden tietoja voi tarkastella tarkemmin painamalla koulutuksen tai hakukohteen nimen edessä olevaa valikkokuvaketta ja valitsemalla toiminnon "Tarkastele" tai painamalla koulutuksen tai hakukohteen nimeä.


(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

2. Tarkista ja päivitä tiedot
  • onko tarjontaan tullut muutoksia edellisvuodesta (koulutus & hakukohde)
  • ovatko koulutusten tiedot ajantasaisia (koulutus)
  • koulutusten alkamispäivämäärät (koulutus)
  • aloituspaikkojen päivittäminen (hakukohde)
3. Tarjonnan tallennus
Expand
titleUuden koulutuksen luominen
Info
Uusien koulutusten ja hakukohteiden luominen ja tallennus

HUOM! Tätä toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, jos oppilaitoksella ei ole uusia koulutuksia ja/tai hakukohteita kopioidun tarjonnan lisäksi.

Info
iconfalse

Koulutuksen luominen alkaa Koulutusten ja hakukohteiden ylläpitonäkymästä "Koulutukset"-välilehdeltä. Valitse näytön vasemmassa palstassa näkyvästä organisaatiohierarkiasta (1) organisaatio, johon haluat tallentaa koulutuksen, ja paina "Luo uusi koulutus" -painiketta (2).

Info
iconfalse

Avautuvassa ikkunassa valitaan luotavan koulutuksen tyyppi (ammatillinen perustutkinto erityisopetuksena, ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus VALMA erityisopetuksena, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus TELMA, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA, perusopetuksen lisäopetus tai lukiokoulutukseen valmistava koulutus LUVA). Valikko päivittyy sen mukaan, mihin organisaatioon koulutusta luodaan).

Image Removed

Info
iconfalse

"Jatka"-painikkeen painaminen avaa ruudulle uuden koulutuksen luontilomakkeen.

Image Removed

Info
iconfalse

"Koulutuksen Perustiedot" -välilehti tulee tallentaa ensin, vasta sen jälkeen "Kuvailevat tiedot" -välilehti tulee aktiiviseksi. Luontilomakkeen välilehtien kentät on kuvattu tarkemmin kohdassa "Päivitä koulutustarjontatietoja". Tallenna lopuksi koulutus luonnoksena tai valmiina. HUOM! Vain "Valmis"-tilaiset koulutukset julkaistaan massana Opetushallituksen ilmoittamana päivänä.

...