Child pages
  • Bibliometriikkaseminaari 2016 - Bibliometrics Seminar 2016

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seminaari on tarkoitettu kaille bibliometriikan parissa työskenteleville ja sitä hyödyntäville henkilöille. Toivomme seminaariin osallistujia monipuolisesti tutkijoiden parista, korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnosta ja kirjastoista, ministeriöstä ja Suomen Akatemiastatutkimusrahoittajista.

 

Alustava ohjelma (tarkentuu myöhemmin)

...