Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kehityskohde:Palvelu:Aikataulu:
KielikäännöksetPuroToteutettu
Opintokokonaisuuden siirto: pitää tulla kaikki jaksot myös mukana.PuroToteutettu

Missä vaiheessa suoritukset poistuvat automaattisesti, jos opiskelija ei itse poista niitä?

Hyväksytyt suoritukset siivotaan nykyisin purosta automaattisesti niin että viikon vanhat tai vanhemmat suoritukset häviää.

PuroSelvitetty, poistuvat viikon kuluessa

Virkailijan puolella kohdennetaan suoritusten ja puoltojen sarakkeet siltä osin kun ne ovat yhtenäiset:

nimi, opintopisteet, myöntöaika/suoritusaika

PuroTammikuussa 2017Toteutettu
Tiedekuntatiedon saaminen opiskelijasta: pyydetään häneltä itseltäänPuroToteutettu
Opiskelijaviestin toiminta: miten pitäisi näkyäPuroOK. Näkyy pop up -ikkunana, kun vie hiiren viestin päälle

Raporttitarpeet

PuroSelvitetään kevät 2017
Onko suorituksella Virrassa julkinen lisätieto ja onko käytössäPuroSelvitetään syksy 2017
Kohdeyliopison hakukohdenäkymään "harmaana" myös näkyville kotiyliopistossa ei puolletut opintojaksotJoopasSelvitetään tekninen toteuttaminen  kevät 2017toteuttaminen
Puoltotiedon haulle Puroon opiskelijan siirtämiin tietoihin pidempi aikakriteeri: 3 vuottaPuroToteutettu
Verkoston hakemuslistaan tulostetaan myös haettujen opintojaksojen tiedotJoopasToteutettu
 

Opiskelijatietojen siirto CSV-tiedostona ylioopiston rekisteriin: JOO-puolella haetut saapuneet opiskelijat opintojaksot opiskelijoittain raporttiin lisätään mukaan:

opiskelijan hetu, sukupuoli, lähiosoite, postinumero (ja postitoimipaikka), puhelinnumero, äidinkieli, asiointikieli, kotikunta, kansalaisuus, kotimaa
JoopasToteutettu

Mahdollisuus valita Joopas raportteihin kaksi tai usempi kohdeyliopisto (nyt vain yksi tai kaikki mukaan). Ensimmäisenä: Puolletut kotitiedekunnittain (pdf), ja sen jälkeen tarvittaessa muita.

JoopasToteutettu
Joopas verkostojen hakemusten listausten csv-raportit: Tulostetaan verkoston hakemukseen kentät verkosto tietojen mukaisestiJoopasToteutettu

Joopas verkostojen ”opintojaksot opiskelijoittain" raporttiin lisätään "saapuneet lomakkeet":

JoopasToteutettu