Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

9.30–9.45 Aamukahvi  

10.00

Seminaarin avaus
Mari Riipinen, Turun yliopisto, TUHA-verkoston pj.
10.00–10.30Digitalisoituvan tutkimuksen ja tutkimushallinnon keskinäinen vuorovaikutus
Millaisten hallinnollisten ongelmien kanssa tutkijat ja tutkimusryhmät painivat?
Puheenvuoro käyttäjänäkökulmasta
Antti Lauri, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
10.30–10.45Keskustelu 
10.45–11.45

Työpajatyöskentelyä
A) Infrojen tyyppikategoriat ja metatiedot
B) Tutkimustietovarannon hyödyntäminen. Mitä sen avulla voidaan saavuttaa?
C) ORCID ja tunnisteet yleisemmin. Mitä käytetään, mistä tulisi sopia
D) OmaData. Kuinka käytännössä rakennetaan ja hyödynnetään OmaData-konseptia
toteuttava kokonaisuus ja kuinka sitä käytettäisiin tutkimushallinnossa?
E) Taidealan julkaisujen tietosisältö ja VIRTA

 
11.45–12.45 Lounas (omakustanteinen)  

12.45–13.55

Työpajatyöskentelyä
A) Infrojen tyyppikategoriat ja metatiedot
B) Tutkimustietovarannon hyödyntäminen. Mitä sen avulla voidaan saavuttaa?
C) ORCID ja tunnisteet yleisemmin. Mitä käytetään, mistä tulisi sopia
D) OmaData. Kuinka käytnnössä rakennetaan ja hyödynnetään OmaData-konseptia
toteuttava kokonaisuus ja kuinka sitä käytettäisiin tutkimushallinnossa?
E) Taidealan julkaisujen tietosisältö ja VIRTA.

Julkaisutiedonkeruun taidealan alaryhmä

13.55–14.15kahvi 
14.15–15.15EU:n tietosuoja-asetus ja sen vaikutukset käytännössä
Keskustelu
Immo Aakkula, hallitusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
15.15–15.30

Seminaarin päätös

 
15.30–16.00TUHA-ryhmien tapaamiset 
16.00 —>Seminaarin jatkot 
   
Posterit

FIPure – verkostoitunut käyttäjäryhmätoiminta tutkimustietojärjestelmien piirissä
Tutkimustietovaranto
TUHA-sanasto

 

...