Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (varapuheenjohtaja)
 • Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja, Itä-Suomen yliopistoESTE
 • Jukka Ivonen, tietohallintopäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Eija Lantta, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Ilkka Niemelä, provosti, Aalto-yliopistoESTE sijaisena Kati Hagros, Digijohtaja, Aalto-yliopisto
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu 
 • Eva Maria Raudasoja, johtaja, Oulun yliopisto ESTE sijaisena Erja Widgren-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Ilkka Siissalo, tietohallintojohtaja, Helsingin yliopistoESTE sijaisena Eija Heiskanen, IT-palvelujohtaja, Helsingin yliopisto
 • Mika Silander, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakouluESTE sijaisena Tore Ståhl, tietohallintopäällikkö, Arcada
 • Stina Westman, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

...